Ayna

Biliniz ki sizlere ba's oldum ayna diye;
Aksettirdiğim Nûr'du, hepinize atiyye.

Hamd-ü şükran eyledi zâtın gören vechimde;
Nefsin temâşâ eden ikrâh etti o demde!

Bu azîm bir mekr idi ki fakîre ta'n eden1 ,
Zem' ederdi2 nefsine, aslında, hiç bilmeden!

Fakîre düşen ise büyük sabır, merhamet;
Bütün nefsânî hisler etmiş olsa da kāmet3.

Müsebbibe bakarak sebebi görmeyen er
Korkunun tesirinde kalmadan sebât eder;

Ve hüzünden âzâde, her hâliyle sabreden
Salât-ı dâimdedir; ve, onu Hak'dır güden!