Târîkat Yobazları

Olmak istemez isen bir tarîkat yobazı,
Taklîd ile yetinme, sen tahkîkden al hazzı.

Teshir etmesin seni aslā hurde-i tarîk1
!
Bu en kolay yoldur ki nefsini eder tahrîk.

Taklîd sarhoşluğuyla kabaran nefisçikler
Bundan ibâret sanır tarîkatı, ve tekler.

Tarîkat
bir safhadır, aşılması gerekli;
Hakîkat'la Mârifet onun ardına ekli.

İlm-i Ledün
sağlıyor bu hâli kesbetmeği,
Buna uyan dervişin hebâ olmaz emeği.