Bu âlemin envârı1 lûtfundur rızkın gibi

Bu âlemin envârı1 lûtfundur rızkın gibi,
Lûtfunla muammer2 kıl gönlümü aşkın gibi,
Bekābillāh'da dahi olsa bu kulun, ne gam!
Nâz-ı İlâhin ile cevret Sen hakkın gibi.