Hicâb eder Cehennem, görse aşkın nârını

Hicâb eder Cehennem, görse aşkın nârını;
Ruhsat çıksa vuslata1, cân görmez ağyârını2.
Sekr-i3 visâlden4 hayrân, meczûb-i Hak şu Ganiyy,
Taleb eder, bin kerre, Yâr'ın o dîdârını5.