Uykuda gezenlerin bu mağmûm Dünyâ'sında,

Uykuda gezenlerin bu mağmûm1 Dünyâ'sında,
Herkes de kaybettiği evhâmının yasında.
Şehâdet Âlemi'nin aldatıcı nukūşu2
Azdırmakta her nefsi, Nûr yoksa mayasında.