Ey Vech'inde bin türlü nakışlar halk eden Rab!

Ey Vech'inde bin türlü nakışlar halk eden Rab!
Nefsim nakışlarının sihriyle oldu harab.
Hayy isminin aşkına tecellî et fakîre
Ki "İlminin Nûru"yla silinsin bunca serab.