Fırtınalar esiyor gönlümdeki tennûrda;

Fırtınalar esiyor gönlümdeki tennûrda;
Bir işâret beklerim, Mûsâ misâli, Tûr'da.
Mekrinle, nukūşunla oyalama fakîri;
İfnâya hazır Rûh'um Zât'ından çıkan Nûr'da.