Firâkınla dem çeken bülbülleri görüp de

 

Firâkınla dem çeken bülbülleri görüp de
Vuslatın demini, âh, uzatsam şu gönlümde!
Bu ne biçim aşk, Yâ Rab? Kıskançlığa sed çeker;
Devâsını da arar, visâl için ölümde.