Semâvâta baktım ki andırıyor Cânân'ı;

Semâvâta1 baktım ki andırıyor Cânân'ı;
Azametiyle sanki Cânân'ımın hicrânı2!
Sekrân3 olmuşsam bile nesîmiyle4 nefsimin
Gene de arar Rûh'um, O Lâyezâl Yezdânı.